∞ me
Janette, 27, México/U.S.

(Source: derwicha, via bruje-ira)